Thursday, July 2, 2009

Mesyuarat Bersama MRHP , AHML, LMHI di Pasir Mas, Kelantan
Foto: sebahagian dari ahli-ahli Persatuan Pengamal Perubatan Homeopathy Berdaftar Malaysia - MRHP MalaysiaPasir Mas 26 June 2009

Satu Mesyuarat Persatuan pengamal Perubatan Homeopathy Berdaftar Malaysia telah diadakan di Fakulti Perubatan Homeopathy Malaysia
Agenda Mesyuarat:

1. mengesahkan Minit Mesyuarat lepas
2. Persiapan hal tuju Mrhp 2009 - 2010
3. Melantika Jawatakuasa Kerja Kongress Homeopathy ke 18th di Kuala Lumpur.
4. Membicangan keanggotaan Liga Homeopathy Asia
5. Membincang penghataran 4 orang wakil Homeopathy Malaysia ke Persidangan Homeopathy Antarabangsa di Waesaw, Poland pada 26 - 30 August 2009.
6. Membincang tndak tanduk ahli MPHM yang menganggu ahli MRHP. Ahli-ahli MRHP diseru membuat lapuran polis.
7. Hal-hal lain.

No comments: