Sunday, November 11, 2007

Seminar Homeopathy Malaysia 1989


Joint National & International Seminar / Conference at Dewan KAMPO, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur 1989. 300 delegates from 15 countries attented the seminar.

Seminar yang dianjurkan bersama oleh tiga badan MRHP+FAHOM dan Asian Homeopathic Medical League yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tahun 1989. Satu seminar homeopati terbesar pernah diadakan di Malaysia pada tahun 1989

No comments: