Tuesday, October 2, 2007

Homoeopathic Pharmacopeia

Semua ubat-ubat homeopathy dibuat berdasarkan ujian saintifik yang berpandukan buku besar 'Homeopathic Pharmacepeia' yang telah ditetapkan oleh Badan Homeopathic SeDunia yang berpusat di Geneva.

Homeopathic Pharmacopeia hanya dikeluar dan diluluskan oleh kerajaan tertentu sahaja. Dalam pembinikinan ubat-ubat homeopathy hari ini, kitab-kitab tersebut menjadi asas pada semua ubat-ubat yang ada. Negara yang megeluarkan Homeopathic Pharmacopeia ialah:
  1. The German Homeopathic Pharmacopeia - Tarikh keluar 1825
  2. The Britis Homeopathic Pharmacopeia - 1870 Edisi baru 1980
  3. Homeopathic pharmacopeia of USA - 1897
  4. Frenach Homeopathic Pharmacopeia - 1897
  5. Homeopathic pharmacopeia of India 1971
  6. The Paksitan Homeopathic pharmacopeia - 1971

itulah enam buah buku-buku yang menjadi asas cara-cara membuat ubat homeopati

laman : http://drnikomar.tripod.com

No comments: