Thursday, October 4, 2007

Oligospermia

Kaedaan dimana kehadiran bilangan spermatozoa yang kurang daripada normal. Biasanya sperma ini lemah dan tidak mahu bergerak dan dalam bentuk yang ganjil, aneh. Oligosperma tidak mampu menghasilkan benih yang baik, ertinya ' mandul lelaki' dan tidak upaya untuk mendapat zuriat.

Kita boleh ikhtiar membaiki qualiti sperma dengan menggunakan keadah atau formula homeopathy HTI P2000

Lihat laman http://infertility.xaper.com

No comments: