Sunday, September 30, 2007

Migrin Sembuh / Migraine Cured

Satu Kajian Untuk Merawat Migrin Melalui Kaedah Akupunktur

Kajian ini dijalan oleh: Dr Gabriel Stux
Dari: Acupuncture Center Golteseinstrabe 4000 Dusseldorf, West Germany.

Berikut adalah keputusan yang diperolehi dalam kajian yang dijalan terhadap pesakit migrin melalui kaedah akupunktur.

Dalam 50 kes migrin yang dirawat mengikut kaedah akupunktur 88% pesakit telah mencatit keputusan 'Very Good'. 12% tidak memberi kesan apa-apa.

Hasil kajian ini hampir meyerupai semua kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli akupunktur diseluroh dunia termasuk di Pusat Akupunktur Dr Nik Omar di Kg Baru, Kuala Lumpur dan di Gelang Mas, Kelantan. Dimana mingrin merupakan salah satu penyakit yang mendapat respon yang paling baik. Amat jarang berlaku kegagalan.

Lihat laman - http://aku122.blogspot.com

Tel 03 4042 2020

No comments: