Saturday, September 29, 2007

Seks Mengikut Pandangan Islam

Seks hanya boleh dilaksanakan bilamana ikatan pernikahan secara sah di sempurnakan.

Seks bila dilakukan secara baik, pasti menguntungkan.

' Perzinaan' dilarang keras oleh Islam

Onani, Mastubasi, Melacap dilarang oleh Islam.

Ianya menjadi harus bila di khuatiri anak berlakunya perzinaan

lihat laman ; http://seks.xaper.com

No comments: